Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
articlesbusiness

Dich vu bao ve TUẦN TRA KIỂM SOÁT AN NINH 

1.  PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG của cong ty bao ve

Chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh, ngăn chặn những phần tử gây rối, mất trật tự.

Đảm bảo cho con người và tài sản luôn được vẹn toàn.

Phát hiện các nguy cơ hiểm hoạ và tìm cách ngăn chặn giải quyết triệt để.

Luôn tăng cường nguồn lực lượng bảo vệ của khách hàng.

Giải quyết, sử lý các sự cố, tư vấn báo cáo cho khách hàng.


2.   CÁC LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Những nhân viên đến kiểm tra mục tiêu là được huấn luyện và đảm bảo cho việc an ninh luôn chặt chẽ.

Các báo cáo tư vấn trung thực khách quan chuyên nghiệp.

Tránh được sự thông đồng, lơ là, nể nang giữa nhân viên bảo vệ và nhân viên của chủ quản.

Tiết kiệm thời gian, tạo sự yên tâm để toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh của các cấp lãnh đạo chủ quản.

Vẫn duy trì lực lượng bao ve tự tuyển với chi phí thấp.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl